DIETIST XP


Tips: Om du läser manualen i datorn är det lätt att hoppa mellan olika avsnitt.

INTRODUKTION

I Dietist XP anger du snabbt och enkelt vad de olika måltiderna innehåller och programmet visar omedelbart
resultatet i form av siffror och tydliga diagram. Diagrammen visar i olika färger näringsinnehållet i de livsmedel,
som ingår i måltiden. Diagrammen ger också en överblick över hur näringen fördelar sig under dag eller en period
om flera dagar. Man kan lätt se hur näringen förändras om man byter ut ett livsmedel mot ett annat. Förutom att
ange vad man äter kan man ange vad man gör, sover, äter, arbetar, tränar mm och datorn räknar ut energi och
näringsbehov på ett överskådligt sätt. Dietist XP ger många AHA-upplevelser även för den som kan näringslära.

Utmärkande för DIETIST XP är:

Här ser du en bild på Dietist Xp.

 

INSTALLATION OCH PROGRAMSTART

 

VÄLJA MÅLTID OCH DAG

När du startar Dietist XP är Frukost Dag 1 vald. Du byter måltid genom att klicka på respektive måltid och dag.


SÖKA LIVSMEDEL

Man kan leta livsmedel genom att söka på namn eller välja livsmedel ur en livsmedelsgrupp.För att söka på namn skriver du ett ord , t.ex. mjölk, i rutan och trycker på Enter. Datorn visar du alla livsmedel som innehåller ordet Mjölk. Förs visas de livsmedel som börjar med Mjölk och därefter kommer, i bokstavsordning, de livsmedel där ordet Mjölk ingår inne i namnet, t.ex. Lättmjölk. Vill man snabbt komma till ett livsmedel t.ex. Lättmjölk trycker man på bokstaven L.
Man kan begränsa antalet alternativ genom att skriva två ord t.ex. ap ju då får man bara de livsmedel som innehåller båda orden, t.ex. apelsinjuice.
Om man vet koden för ett livsmedel kan man skriva in den direkt, t.ex. 1001 för avokado. Ibland kan de löna sig att skriva upp koderna för de vanligaste livsmedlen på en lista. Livsmedlens koder hittar man under Livsmedelstabell på översta raden i programmet.
Om man trycker på CTRL+S kommer det upp ett fönster där man kan skriva in sökordet.
Om man trycker på tangenten ESC hoppar markören tillbaka till rutan där man skriver in sökordet, på så sätt slipper man använda musen i onödan, t.ex. om man vill göra en ny sökning.

När man söker efter livsmedel letar datorn i tre livsmedelstabeller, Livsmedelsverket, Fabrikanterna och Egna tabellen. Det finns ytterligare en tabell, DABAS, som kommer från olika livsmedelsfabrikanter typ Findus, Felix, Abba, Scan m.fl. Om man vill att datorn även ska söka i DABAS klickar man på rutan DABAS och väntara en stund medan tabellen läses in. Livsmedlen i DABAS innehåller ofta endast kcal, kJ, protein, fett och kolhydrat, därför bör man var försiktig med att använda DABAS om man räknar på andra näringsämnen.

Om man vill söka livsmedel i en grupp klickar man på Livsmedelsgrupp.


VÄLJA LIVSMEDEL

När man ska välja ett livsmedel bland de som visas klickar man på OK eller dubbelklickar på livsmedlet.

Livsmedlet hoppar då över till måltiden. Datorn väljer en standard mängd av livsmedlet.
Genom att högerklicka på livsmedlet får du upp en ruta där olika mängder av livsmedlet visas och du kan klicka på den enheten du vill ha. Du kan också ange mängden i gram eller ändra i antalsrutan. Om du ändrar antal eller gram ska du avsluta inmatningen med ENTER.

När du väljer livsmedel hamnar det sist i måltiden, om du i stället vill skjuta in ett livsmedel på en viss rad kan du dra livsmedlet från rutan med olika livsmedel till önskad rad i måltiden.

JÄMFÖRA LIVSMEDEL

Ibland vill man jämföra ett par livsmedel innan man väljer t.ex. ett bröd. Då kan man högerklicka på de livsmedel man vill jämföra.

Om man nu klickar på "Visa näring per 100 g" visas näringen per 100 g för det livsmedel man högerklickat på. Högerklickar man på ytterligare ett livsmedel ser man båda på en gång och kan då jämföra dem.

 

FAVORITLISTAN och SENASTE

Om man använder ett livsmedel ofta kan man lägga det i favoritlistan. Man högerklickar då på livsmedlet väljer då alternativet "Lägg denna artikel i favoritlistan".

När man sedan vill välja bland i favoritlistan klickar man på knappen "Favoriter".

Det finns också en knapp "Senaste" där man kan se de senast använda livsmedlen.

STAPELDIAGRAM och CIRKELDIAGRAM

Resultatet av näringberäkningen visas i olika stapel och cirkeldiagram enligt nedan.

I livsmedelslistan har varje livsmedelsrad en egen färg och i stapeldiagrammet ser man vilket bidrag varje livsmedel ger till de olika näringsämnena. Ovan ser man t.ex. att det röda livsmedlet (mjölken) ger mest kalcium. Vidare ser man att mycket av fettet kommer från det lila livsmedlet, dvs Bregott.

Man kan även se hur energin fördelar sig i cirkeldiagrammet nedan.

KLOCKSLAG

Om man vill se hur näringen fördelar sig under dygnet kan man ange klockslaget för när ett visst livsmedel åts.

När man skriver in klockslaget ska man avsluta med ENTER. De livsmedel man därefter skriver in får samma klockslag som det föregående. För att se hur näringen fördelar sig under dygnet klickar man på knappen "Tidsdiagram".Genom att klicka på de olika näringsämnena till vänster i bilden ser man hur olika näringsämnen fördelas under dagen.


NÄRINGEN I SIFFROR

Om man vill se näringen i siffror klickar man på knappen "Näringen i siffror" och då visas en bild som denna.

Genom att klicka på de olika livsmedlen i måltiden visas näringen för resp. livsmedel i siffror.

FETTSAMMANSÄTTNING

För att se fettsammansättningen klickar man på knappen "Fettsammansättning" och då visas en bild där man kan välja mellan tre olika sätt att se visa fettsammansättningen, se nedan.

 

NÄRING PER KG KROPPSVIKT

Vill man se näringen per kg kroppsvikt klickar man på knappen "Näring/kg" och då visas nedanstående tabell. Genom att klicka på de olika livsmedlen i måltiden visas vad varje livsmedel ger per kg kroppsvikt. Kroppsvikten anger man i rutan längst ned i fönstret.


"SAKNADE VÄRDEN"

Dietist XP visar om ett livsmedel saknar uppgift om ett näringsvärde genom att knappen "Saknade värden" blir röd om det saknas uppgift om ett näringsämne i en beräkning. När man klickar på knappen visas vilka näringsämen som saknas och för hur många livsmedel.


VÄLJ NÄRINGSÄMNEN

På översta raden klickar du p "Välj näringsämnen" och i den bild som då kommer upp markerar du vilka näringsämnen du vill visa.

NORMER SNR

När du klickar på Normer på Menyraden får du upp några olika sätt att välja norm för din beräkning.

Om du väljer standardnormer SNR får du upp en bild med de olika normerna, klicka på den norm du vill använda. Om du vill ändra i en norm klickar du på knappen för ändring, datorn frågar då efter lösenord, lösenordet är ordet HEMLIGT.

Det kommer då upp en ruta i fönstret där det påpekas att du måste lämna raden du ändrat i för att ändringen ska sparas.


NORMER AKTIVITETER

När du väljer detta alternativ får du upp föntret

Instruktioner för hur man går tillväga finns i den blå texten i fönstret.


NORM "Ange själv önskad energiförbrukning"

I denna norm bestämmer du själv energiförbrukningen enligt beskrivning i den blå rutan.

NORM "Harris Benedict"

Formeln förklaras i bilden.


UPPDATERINGAR

Programmet Dietist XP och tillhörande livsmedelstabeller uppdateras kontinuerligt. Om man vill ta del av uppdateringarna kan man gå in på vår hemsida och tanka ner uppdateringar via Internet. För att kunna installera uppdateringarna måste man ha ett lösenord. Lösenordet får man när man betalar årsavgiften för uppdateringar.


MAILA BERÄKNINGAR

Förutom att spara beräkningar i den egna datorn (Arkiv/Spara beräkning) kan man maila en beräkning t.ex. till Dietisten eller kostrådgivaren. Man väljer då Arkiv/Maila beräkning i bilden som kommer upp fyller man i uppgifterna och klickar på "Skicka mail". Mottagaren får då ett mail med beräkningen som bifogad fil. Beroende på brandväggar mm fungerar inte alltid den inbyggda mailfunktionen och då kan man maila beräkningen genom att bifoga till ett vanligt mail. Om man sparat en beräkning under namnet KALLE heter den fil man ska bifoga kalle.diet.


GRATIS DIETIST XP

På vår hemsida, www.kostdata.se, finns en länk där man kan ladda ner en gratisversion av Dietist XP. Gratisversionen visar endast kcal men är i övrigt komplett. Gratisversionen kan man t.ex. använda för låta en patient/kund själv registera vad han/hon har ätit och sedan maila beräkningen till dietisten/kostrådgivaren, som då slipper arbetet med att knappa in var patienten/kunden ätit. När dietisten/kostrådgivaren läser in beräkningen i sitt progam visas alla näringsämnen.


UTSKRIFT TILL STATISTIKPROGRAM

När man väljer "Arkiv/Utskrift till statistikfil " överförs beräkningen till en standardiserad "semikolon-separerad textfil". Denna fil kan sedan läsas in i t.ex. Excel eller annat statistikprogram. På begäran kan denna utskrift anpassas till olika kundbehov.


AMINOSYROR

I Dietist XP ingår Livsmedelsverkets tabell med aminosyror. De livsmedel som har uppgift om aminosyror är utmärkta med * och de skrivs ut med blå skrift när man valt att man vill räkna med någon aminosyra.

FRÅGOR och SVAR

Måste jag fylla i kolumnen "Klockslag" i varje måltid?
Nej det behöver du bara göra om du vill studera hur näringsintaget fördelas under dygnets timmar.

När jag fyller i kolumnen "Klockslag" fastnar inte värdet?
Du ska avsluta inmatningen av klockslag med Enter.

Hur gör jag för att skriva ut ett fönster, t.ex. fönstret med näring per kg kroppsvikt?
Markera det fönster du vill skriva ut med musen. Håll sedan nera ALT-tangenten och tryck på tangenten PrintScreen (PrtSc). Man märker inte att något hänt när man gör detta men bilden finns nu i något som kallas Windows Urklipp. Om du nu startar t.ex. Word kan du klistra in bilden där med hjälp av "Redigera klistra in", eller genom att trycka på Ctrl+C. När bilden sedan finns i Word kan du skriva ut den.