Dietist Net

Dietist Net

Kost & Näringsdata

Beställning

För att beställa ett program så skickar du ett mail till henrik@kostdata.se. Mailet ska innehålla uppgifter om:

  • Vilket program som avses.
  • Namn och e-postadress till den som ska använda programmet.
  • Faktureringsadress.

Priser

Dietist Net Pro

Pris 1 900 SEK per användare och år.
I den årliga kostnaden ingår livsmedelsdatabasuppdateringar och programförbättringar.
Moms tillkommer

Dietist Net Lite

Pris 400 SEK per användare och år.
I den årliga kostnaden ingår livsmedelsdatabasuppdateringar och programförbättringar.
Moms tillkommer

Dietist Net Grupp

Pris 3000 SEK per termin.
I den årliga kostnaden ingår livsmedelsdatabasuppdateringar och programförbättringar.
Moms tillkommer