Dietist Net

Dietist Net

Kost & Näringsdata

Utbildning och support

Normalt behövs ingen speciell utbildning för att man ska kunna använda programmen. Obegränsad telefonhjälp ingår och de flesta frågor brukar kunna lösas den vägen. Ibland kan man dock önska utbildning till exempel då en grupp användare ska lära sig ett program. Denna typ av utbildning är kostnadsfri utöver resekostnaden.